Free Lıve For Women In Turkey

Compared to Saudi Arabia and Turkey on Turkey's women's rights, it is clear that much more modern and forward-thinking. This is why Turkish citizenship is frequently preferred by Saudi women.

حياةحرةللنساءفيتركيا

عندمقارنةالمملكةالعربيةالسعوديةوتركيافيمجالحقوقالمرأة فيتركيا

فمنالواضحأنتركيااكثرحداثةوتطلعيةلحقوقالمرأة


وهذاهوسببفيأنالجنسيةالتركياغالباماتكونمفضلةلدىالنساءالسعوديات

İnternet Vasıtasıyla Hakaret

Ceza Avukatlarına yöneltilen en sık sorulardan bir tanesi de; özellikle sosyal paylaşım platformlarında Facebook, Twitter veya Youtube üzerinden kişilere yönelik aşağılayıcı sözler, hakaret ya da küfürler yapılmasının ceza hukukunda karşılığının olup olmadığıdır.

Yargıtay Onama Kararına Nasıl İtiraz Edilir?

Sanık olarak yargılandığınız ya da şikayetçi olduğunuz bir ceza davasında mahkemece verilen kararın Temyiz incelemesi sonucunda bir onama kararı verildiğini öğrenmeniz üzerine yapmanız gereken ilk iş, ceza avukatınız ile iletişime geçerek süreci birlikte değerlendirmelisiniz.